מחינוך לחניכה

משרד החינוך גיבש לעשור הקרוב את תכנית 2030 המבקשת לתת מענה לאתגרים שמחכים לבוגרי מערכת החינוך בשנים הבאות. האם המטרייה שהוא מציע טובה דיה? השאלה המאתגרת באמת היא מה תפקידו של בית הספר היום ואילו…