ממטפל מוצלח למטפל מצליח (ומרוויח)

אנחנו משקיעים בלימודים את מיטב שנותינו וכספנו, מרגישים שהטיפול הוא ייעוד, ומחכים לרגע שבו נוכל להגשים אותו, לתת את מיטבנו, ואז מגיע הרגע. סיימנו את הלימודים, תלינו תעודה ממוסגרת על הקיר, ומי לא בא? המטופלים.…