קריאת כיוון

מקום בטוח עמיה ליבליך סַיַיקָה מוּרַטָה היא עוד אחת מהסופרים-סופרות היפנים שהצליחו לחדור למערב בתנופה גדולה. יותר מכל דבר שקראתי לאחרונה היא הזכירה לי את פרנץ קפקא ואת סיפוריו. אלא שבעוד קפקא תיאר את עלילות…